Col·laboradors

 

La caixa

 

Canviem presents, construïm futurs

Des de la Fundació Bancària ”la Caixa” treballem al costat de milers de persones i entitats socials per ajudar a construir una societat millor, més justa i amb més oportunitats per a tothom.

Donem suport i impulsem programes transformadors, amb especial atenció als dedicats a la infància i la creació d’ocupació, la investigació mèdica i la divulgació del coneixement i la cultura

Fundació Damm 

 

Amb la voluntat de recolzar la societat civil, especialment la catalana, des de la Fundació Damm també realitzem activitats filantròpiques en aquest sentit. Per Damm és molt important promoure i donar suport a aquelles accions que permetin el desenvolupament i el creixement de la nostra societat a través de la transmissió de coneixement, formació, altruisme i solidaritat. La nostra col·laboració amb diverses entitats de Catalunya i Espanya respon a la voluntat de formar part del teixit associatiu del nostre país

Fastmast, S.L.

És una empresa innovadora amb l’objectiu d’oferir solucions globals en el sector de les embarcacions a vela que inclou la manufactura, el transport i el muntatge d’arboradures, el que ens permet flexibilitat en desplaçaments arreu d’Europa i gran rapidesa en temps de lliurament.

Els productes que oferim són màstils i tangons d’alumini o carboni, eixàrcies fermes de cable o varilla, eixàrcies de treball, maniobres de coberta, veles, etc.

Per altra banda, aprofitem els coneixements professionals i la qualitat del material per aplicacions en l’arquitectura tant en baranes, subjeccions de marquesines, carpes i estructures

Estació Adria Casas

En l’essència de BP es troba el seu compromís innegociable amb la integritat, l’honestedat, el tracte respectuós i digne als empleats, l’ànim per aconseguir l’esforç mutu i la contribució al progrés humà.

Els nostres productes i serveis contribueixen a aconseguir una millor qualitat de vida. Ofereixen la llibertat per moure, per escalfar-se i per veure. Creiem que aquesta llibertat és inseparable de la responsabilitat de produir i consumir energia de manera que es respectin tant els drets humans com l’entorn natural. Mantenir aquest equilibri és la nostra essència vital.

Escola Nàutica Mediñà

Som una escola amb personal docent altament qualificats (Oficials i Patrons titulats per la Marina Mercant i l’Escola de Capacitació Nàutico Pesquera de Catalunya) i amb experiència acreditada en nàutica d’esbarjo.
Perquè amb 12 anys d’experiència, 5.000 alumnes i un alt índex d’aprovats ens avalen.

 

La Diputació de Girona

Una institució que dóna suport als municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans disposin d’uns serveis públics de qualitat. També dona assistència i cooperació als Municipis, s’ocupa de diferents accions dirigides a subministrar col·laboració i ajuda econòmica als ajuntaments i als consells comarcals.

Copayba – Construcció d’habitatges a Girona

Copayba porta a terme activitats de construcció constants i variades. L’àmplia experiència del nostre equip humà proporciona una garantia per a la qualitat de les obres.

Des de la seva fundació, l’any 1968, les activitats constructores han estat contínues i molt variades.

Per això la dilatada experiència de l’equip humà que forma l’empresa és una garantia de la qualitat de les obres.

Tenim cura de l’execució de tots els treballs de l’obra i de la bona coordinació de tots els industrials, per aconseguir els acabats de la millor qualitat possible.

Disposem d’un parc de maquinària adequat a les necessitats i estem al dia en les noves tecnologies de la construcció.

 

Ferrer & Ojeda

El nostre compromís amb la història de Ferrer&Ojeda fa que les reflexions, les decisions i les accions diàries incorporin, totes, un objectiu d’empresa: garantir l’estabilitat, la protecció i la prosperitat, tant familiar com empresarial, any rere any. 

Aquesta vocació de continuïtat requereix i exigeix, per sobre de tot, compromisos: compromisos de tots els que formem part d’aquesta realitat empresarial d’una manera o d’una altra. 

Compromisos amb els nostres clients, perquè són l’eix central del nostre desenvolupament tant professional com humà.

Compromisos amb nosaltres mateixos, d’invertir en ajudar les persones a millorar i no de prescindir-ne.

Compromisos amb els nostres proveïdors, per garantir l’honestedat i la transparència durant el llarg camí que hem recorregut i que recorrerem junts.

Compromisos amb el nostre entorn, per dur a terme la nostra activitat d’acord amb la realitat que mou el món i ajudar a mantenir llocs de treball responsables, estables i de qualitat.

Ser Ferrer&Ojeda és combinar experiència, creativitat i talent. És passió per una professió que té la responsabilitat d’ajudar les persones quan més ho necessiten. És saber i sentir que els esforços amb el client d’avui han estat i són la clau del nostre present i del nostre futur. 

 

 

Com arribar al Club?