El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols neix el maig 1958 conduit per aficionats a la mar de la ciutat i d’altres punts de Catalunya.

Per la seva situació, la  massa  social ben aviat adquireix un caire internacional, amb la incorporació de membres de més enllà de les nostres fronteres. El gener del 1962 s’aconsegueix una concessió de 68 metres quadrats que permet la instal·lació d’unes precàries passarel·les.

L’any 1970, gràcies a un espai de 5.525 metres quadrats, es pot iniciar l’escola de vela, adquirir les grues i expandir els llocs d’amarrament, culminant, l’any 1973,  amb la inauguració del primer edifici social. Malgrat a això, el Club només podia funcionar de maig a setembre. No és fins a principis del Segle XXI, concretament l’any 2003, que les instal·lacions esdevenen permanents, iniciant així una nova etapa que recull més de 60 anys d’esforç.

Escola de Vela

+ info

Restaurant Nomo Nàutic

+ info

Botiga

+ info
Com arribar al Club?