El Club » Proveïdors

Senyors Proveïdors

 

Els posem en coneixement que la valoració de la qualitat del seu servei / producte s’avaluarà a través del seguiment periòdic de les incidències que es puguin haver produït. I que en el cas que es consideri necessari l’aportació de acció correctiva se li comunicarà via e-mail.

Com arribar al Club?