(Català) Junta directiva

President

Albert Rosés i Noguer

Vicepresident

Melcior Soler i Sala

Tresorer

Frederic Martínez i Sacchi

Secretari

Joan Durall i Aulet

Sots-tresorer

Joan Lázaro Mateo

Comodor

Antoni Sabaté Moreno

Sots - Comodor

Josep Mediñà Maspoch

Vocal

Eduard Geli Fernández-Peñaflor

Vocal

Valentí Valls Ararà

Vocal

Joaquim Rutllant

Vocal

Pere Rimbau Muñoz

Vocal

Francesc Adrià i Casas

Vocal

Josep Albertí i Ferrer

Vocal

Maria De la Peña Riera

(Català) Sponsors

Как добраться до клуба?