Actualitat

El dissabte 12 de setembre arriba una nova edició del Trofeu Club Nàutic

9 Setembre, 2015

Aquest dissabte 12 de setembre al migdia tindrà lloc una nova edició del Trofeu Club Nàutic, una regata de vela de creuer que té lloc des d’antic a la nostra institució. A la competició hi podran prendre part tant vaixells mesurats com no mesurats que hauran d’anar de Sant Feliu de Guíxols a la llosa de Palamós i tornar. A continuació us adjuntem les intruccions de la regata.           

REGLAMENTS

 

1.-        La regata es correrà d’acord amb lo previst al Reglament de Regates a Vela de l’I.S.A.F., les Prescripcions de la Reial Federació Espanyola de Vela, el Reglament Tècnic de Creuers i aquestes Instruccions de Regata.

 

II         CLASSES PARTICIPANTS

 

2.-        Podran participar-hi tots els iots de creuer a vela, mesurats o no. Els iots no mesurats correran amb el Rating que els hi assigni el Comitè, contra quina resolució no es podrà interposar reclamació alguna.

 

 

III       HORA DE SORTIDA

 

3.-        El senyal general d’atenció es donarà a les 1150 del 12 de setembre  de 2015, prenent la sortida el primer iot o grup de iots a les 1200 i els restants escalonadament d’acord amb la seva compensació arrodonida al minut mes proper.

 

IV       RECORREGUT

 

4.-        El recorregut consistirà en, sortint de Sant Feliu de Guíxols, dirigir-se a la balisa de Llosa de Palamós ( 41º 50,10’ N – 003º 07,20’ E) que s’haurà de deixar per babord i tornar a Sant Feliu de Guíxols acabant al creuar la línia corresponent.

5.-        El recorregut te una longitud total aproximada de 11  milles nàutiques.

 

V         TEMPS LÍMIT

 

6.-        El temps límit per acabar serà el propi de cada iot d’acord amb les normes del R. I. i es comptarà a partir del seu senyal efectiu de sortida.

 

VI       CATEGORIA

 

7.-        A efectes de publicitat a les embarcacions, aquesta regata es considera de categoria C,

 

VII      LÍNIA DE SORTIDA

 

8.-        La línia de sortida s’establirà entre el màstil de la llanxa del Comitè i una balisa límit.

9.-        La balisa límit serà considerada com balisa de recorregut.

 

 

VIII    PROCEDIMENT DE SORTIDA

 

10.-      A les 1150 es donarà el senyal general d’atenció que consistirà a hissar el numeral 1 del C.I.S.               

11.-      A les 1155 s’hissarà, per primera vegada, una bandera verda que significarà des de aquell moment, mentre estigui hissada i al llarg de tot el procediment de sortida: ” qualsevol iot pot creuar la línia en qualsevol sentit”.

12.-      A les 1159 s’hissarà, per primera vegada, una bandera vermella que significarà des de aquell moment, mentre estigui hissada i al llarg de tot el procediment de sortida: ” resta un minut per la sortida de un iot o un grup de iots, cap embarcació pot creuar la línia en cap sentit, els vaixells que no participin a la sortida han de mantenir-se separats”.

13.-      La prohibició de creuar la línia que estableix l’Instrucció anterior no afectarà a un iot o grup de iots que, havent rebut el seu senyal de sortida, es dirigeixin a creuar la línia per sortir.

14.-      El senyal de sortida per a un iot o grup de iots es donarà arriant la bandera vermella i hissant la verda, llevat que:

a) Es tracti de l’última sortida, llavors s’arriaran totes inclòs el numeral 1.

b) Que falti un minut exacte per la sortida d’un altre iot o grup de iots, en aquest cas s’arriarà i es tornarà a hissar immediatament la bandera vermella.

15.-      Els iots podran navegar lliurement o fondejar, des el senyal general d’atenció fins al senyal del seu últim minut, amb les següents restriccions:

a) Cinc minuts abans del seu senyal de sortida tenen que estar lliures dels seus amarres; el Comitè de Regates pot autoritzar a que un vaixell romangui al seu punt d’amarre al llarg d’aquest temps sempre amb justa causa.

b) No podran creuar la línia de sortida mentre estigui hissada la bandera vermella, llevat de lo previst a l’Instrucció 13.

c) En cap cas un iot, que no participi en una sortida o que no hagi rebut el seu senyal de sortida, podrà entorpir la navegació d’un altre iot que es dirigeixi a fer la seva sortida o que, havent sortit, estigui navegant dins d’un tram del recorregut.

 

IX       INSTRUCCIONS ESPECIALS TOCANT A LA SORTIDA

 

16.-      Cap  iot podrà creuar la línia ni trobar-se fora d’ella entre el seu últim minut i el seu senyal de sortida, els que no compleixin aquesta instrucció hauran de retornar al costat bo de la línia, per sortir correctament, creuant el perllongament de la línia i virant la balisa de sortida.

17.-      Cap iot podrà navegar a motor ni ésser remolcat des de els cinc minuts abans del seu senyal de sortida.

18.-      La crida particular per tots els iots consistirà en hissar la “X” del C.I.S. acompanyada, si fos possible, de senyals acústics; aquest senyal s’arriarà en el moment de donar-se una nova sortida o quan el iot hagi tornat o quan es retiri el Comitè de la línia..

 

X         ARRIBADA

 

19.-      La línia d’arribada quedarà formada per la línia imaginaria de la bocana formada per prolongament del moll del port. Veurer annex I.

 

20.-      Els iots que no disposin de números ben visibles a totes les seves veles, estaran obligats a identificar-se davant el Comitè d’arribada per tots els mitjans al seu abast, si malgrat això algun iot no pot ésser identificat se’l podrà considerar com a no arribat.

 

XI       INSCRIPCIONS

 

21.-      Les inscripcions hauran de formalitzar-se d’acord amb el previst a l’Anunci de Regata.

22.-      El Comitè de Regates queda autoritzat per admetre inscripcions que es formalitzin fora de termini.

 

XII      TAULÓ OFICIAL D’ANUNCIS

 

23.-      El Tauló Oficial d’Anuncis (TOA) es trobarà situat a l’escala d’accés a l’edifici del Club.

 

XIII    MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS

 

24.-      El Comitè de Regates queda facultat per modificar  o completar aquestes Instruccions, el que serà notificat mitjançant avis escrit fixat al TOA, no mes tard d’una hora abans del senyal d’atenció.

25.-      Així mateix, el Comitè de Regates, resoldrà al seu millor criteri qualsevol esdeveniment o incidència no previstos a aquestes Instruccions o als Reglaments.

26.-      Les Instruccions de Regata Prevaldran sempre sobre l’Anunci.

 

XIV    PENALITZACIONS ALTERNATIVES

 

27.-      S’aplicaran els girs de 360º

 

XV      PROTESTES

 

28.-      Les Protestes i sol·licituds de reparació s’hauran de presentar en el termini d’una hora a comptar des que l’últim iot que hagi creuat la línia d’arribada dins del temps límit.

29.-      El Comitè de Protestes, que estarà format d’acord amb la Regla 91 (a), es reunirà a les Instal·lacions del Club a la fi del termini de presentació de protestes, o abans si fos possible, per estudiar i resoldre les protestes i sol·licituds de reparació.

30.-      Totes les sol·licituds als Comitès han de fer-se per escrit.

 

XVI    COMPENSACIÓ DE TEMPS

 

31.-      Per la compensació de temps s’utilitzaran les normes del R.I.  temps sobre distancia.

32.-      De ser possible el Comitè publicarà una llista de les compensacions entre iots i de l’hora de sortida de cadascun i la fixarà al taulell oficial, podent-se, si s’escau, lliurar-ne copies als participants.

33.-      Les compensacions s’arrodoniran al minut mes proper; en cas de que dos iots creuessin simultàniament la línia d’arribada, es calcularan les diferencies en segons i dècimes per desfer l’empat.

34.-      En el cas de que un iot, a l’emparament del previst a l’instrucció 22, formalitzes la seva inscripció sense domar temps al càlcul de la seva hora de sortida, aquest sortirà conjuntament amb el iot de rating superior més proper dels que es trobessin ja inclosos a les llistes de sortida; no donant-li això dret a cap compensació adicional.

 

 

 

XVII   SOLPOSTADA

 

35.-      A partir de la solpostada entrarà en vigor el Reglament per prevenir abordatges a la Mar en substitució de la par 2ª del R.R.V.

 

XVIII COMUNICACIONS

 

36.-      Els participants podran comunicar radiotelefonicament entre ells i amb el Comitè de Regates, tant per qüestions referents a la regata com per assumptes propis.

37.-      Al acostar-se a Sant Feliu per finalitzar i al trobar-se aproximadament a una milla de distancia, el iots, hauran obligatòriament d’intentar comunicar amb el Comitè mitjançant el canal 72 d’VHF (156.625 Mhz) o bé al número de telèfon 691400605.

 

XIX    NUMERO DE TRIPULANTS

 

38.-      No s’exigirà un nombre mínim de tripulants per iot.

 

XX      US EXCEPCIONAL DEL MOTOR

 

39.-      Excepcionalment i només en els casos previstos a aquesta instrucció un iot podrà utilitzar el motor en el transcurs de la prova no aplicant-se-l’hi, automàticament, lo previst al Reglament. Els casos permesos son:

a) Per prestar ajut a persones o embarcacions, participants a no, que es trobin en perill en aplicació de la Regla Fonamental 1.1

b) A fi d’evitar una col·lisió amb un altre iot o l’embarrancament de l’embarcació quan no es pugui fer per altres mitjans.

c) Per treure el iot travat a un obstacle o embarrancat en cas de no poder fer-se d’altre manera.

40.-      En qualsevol cas, el iot que utilitzi el motor en aplicació de l’Instrucció precedent, haurà d’informar per escrit al Comitè que decidirà en cada moment si cal aplicar una penalització o no o si cal desqualificar-lo o si cal, Instrucció 38 (a), fer una reparació.

 

XXI    RESPONSABILITAT DE CLUB NÀUTIC SANT FELIU DE GUÍXOLS

 

41.-      El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, el seu Comitè de Regates i qualsevol persona, física o jurídica, que participi en l’organització de la regata no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol accident o incident que pugui passar abans, durant o després de la regata.

 

Social: Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Sponsors


Col·laboradors

Com arribar al Club?

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de privacitat

ACEPTAR
Aviso de cookies