Benzinera

La nostra benzinera ofereix autoservei 24h, 7 dies a la setmana.

La benzinera situada al port de Sant Feliu de Guíxols ofereix un autoservei 24/7.

Disposem de 3 mànegues de gasoil i 2 mànegues de benzina.

El calat es de 4mts.

Pagaments exclusivament amb tarjeta bancària. 

Per a qualsevol dubte podran contactar amb el nostre servei de marineria.