Activitats per a Escoles

     

Activitats nàutiques per escoles de tot Catalunya i Sur de França.

L’escola de vela del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols col·labora activament amb la majoria de centres educatius de la zona i d’arreu de Catalunya, donant a conèixer l’esport de la vela i les diferents Activitats Nàutiques de que disposa. Cada any passen més de 2000 persones per les nostres instal·lacions.

També formem part del Programa Esport Blau Escolar, un programa que combina educació i esport, i proposa una activitat de formació poliesportiva en l’esport de la vela integrada dintre de l’assignatura d’Educació Física dels alumnes de 5è de primària dels Centres d’Ensenyament del litoral català.

Com fer la reserva?
Les reserves de l’activitat han d’estar realitzades directament pel director o el professor d’educació física de l’escola. Els centres hauran de passar el llistat d’alumnes que participen a l’activitat i informar dels NEE que hi ha a cada grup.

Les nostres activitats escolars:

Bateig de Mar

Activitat de 4 hores d’iniciació a la navegació a vela, windsurf, caiac i/o pàdel surf. Fem una breu introducció teòrica que inclou el coneixement del medi, la identificació dels vents, els rumbs, parts de les embarcacions i seguretat.

En acabar les embarcacions salpen a navegar a la mar.

Aquesta activitat es du a terme amb un instructor per cada sis participants.

Educació Física

L’activitat de vela lleugera s’inclou a les hores lectives d’educació física del centre. Es realitza un cop a la setmana. El programa té una durada de cinc sessions de 2 hores diàries que inclouen una part teòrica (coneixement del medi, la identificació dels vents, els rumbs, parts de les embarcacions i seguretat) que ocupa el 10% de l’activitat i la resta consta de pràctica, muntatge de l’embarcació, navegació i orientació.

En aquesta activitat els alumnes adquireixen el nivell groc de navegació: control dels comandaments de l’embarcació, rumbs i les maniobres amb vents suaus. Aquesta activitat es porta a terme amb un instructor per cada sis alumnes.

Finalment es realitza una avaluació que fa mitja amb l’assignatura d’educació física del centre.

Setmana Blava

Una setmana dedicada exclusivament a l’esport i al medi nàutic, tot vinculat al mar. El programa és de cinc sessions de 4 hores diàries que inclouen una part teòrica que ocupa un 10% de l’activitat i la resta consta de pràctica de muntatge i preparació de les embarcacions i navegació. S’alterna la pràctica de vela, windsurf, caiac i pàdel surf.

Aquesta activitat es porta a terme amb un instructor per cada 6 alumnes.