Bones Pràctiques

Bones pràctiques vela lleugera

La vela lleugera com activitat utilitza el mar i el vent com a recursos naturals. Esta clar que l’activitat no “consumeix” d’aquest recurs directament però hi ha certes practiques que poden malmetre la qualitat del medi marí i costaner o posar en risc la seguretat dels usuaris. A continuació s’exposen aquelles practiques desitjables per dur a terme l’activitat de la forma més segura i respectuosa possible.

Abans de l’activitat

Es important planificar l’activitat

 • Es important planificar l’activitat i saber quina és la previsió meteorològica. en l’apartat meteo/webcam podràs saber quines son les condicions a temps real i veure les previsions.
 • És important adequar l’activitat al nivell dels usuaris, d’aquesta manera s’assegura que tothom es diverteix.
 • Per molta experiència que tingui un navegant sempre hi ha condicions límit que poden posar en risc tant al vaixell com a les persones.
 • Sempre que sigui possible no desenvolupi la seva activitat sol, equipis amb algun aparell de comunicació (mòbil, VHF…) i informi algú quan surti a navegar i quan torni.
 • L’armilla salva vides es considera un equip basic de seguretat per tots els reglaments referits a la vela lleugera. s’ha de fer ús de l’armilla salva vides.
 • Per tal d’evitar sorpreses a l’aigua cal mantenir en bon estat l’embarcació.
 • Feu el possible per evitar l’ús de plàstics d’un sol us, sobretot botelles i bosses de plàstic. Avui dia existeix una amplia gama de productes reutilitzables.

Durant l’activitat

Encara que els vaixells de vela tinguin preferència sobre els que van a motor sempre preval la norma d’evitar la col·lisió.

 • Cal que l’entrada i la sortida del port es faci el més ràpid possible, el port és una zona de transit i no una zona per a gaudir de la vela lleugera.
 • No llenci cap forma de brossa al mar, ni tan sols la matèria orgànica.
 • Navegar a vela lleugera no ens fa exempts de complir les normes generals de navegació, cal respectar totes les boies i senyals.

Desprès de l’activitat

Faci un us racional de l’aigua dolça per a dessalar el vaixell.

 • No dessali si l’endemà el vaixell ha de tornar a l’aigua.
 • Netegi el vaixell amb sabó nomes quan sigui completament necessari i asseguris que el sabó es biodegradable i apte per a us marítim.

Reparacions amb resines de polièster o epoxi

Si necessita fer una reparació en la seva embarcació

 • Si necessita fer una reparació en la seva embarcació i decideix fer-la vostè mateix tingui en compte que tant la resina de polièter com la resina epoxi son productes molt contaminants que poden suposar un risc elevat tant per al medi ambient com per a les persones.
 • Mai deixi que menors d’edat manipulin aquests productes sense supervisió d’un adult experimentat.
 • Si es el primer cop que manipula aquest tipus de substancies és recomanable fer-ho amb algú que ho hagi fet abans i sàpiga quines son les condicions de seguretat necessàries ja que aquests productes poden ser perillosos si no es fan servir correctament.
 • És molt recomanable l’ús de guants, mascareta i ulleres protectores al manipular aquests tipus de substancies ja que poden despendre vapors irritants.
 • Es important llegir tant les recomanacions del fabricant com les condicions de seguretat escrites en la etiqueta del producte per assegurar-se que es fa un bon us.
 • El producte que sobri i no es faci servir cal dipositar-lo en el punt verd i mai als contenidors de residus urbans.