El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir la declaració d’emergència per a la reparació dels danys estructurals provocats pel temporal Gloria a la part final del dic de recer del port de Sant Feliu de Guíxols, que va patir danys estructurals al tram final del dic de recer del costat de la bocana que queda fora de l’àmbit de protecció del dic exempt, amb una pèrdua important de blocs de formigó.

El projecte d’obres preveu la reposició de blocs de formigó per reparar la part afectada del final del dic de recer i assegurar així la seva estabilitat davant dels futurs temporals, amb l’objectiu de donar millor recer a les embarcacions i les persones que treballen al port ganxó. L’actuació suposa una inversió d’1,7 milions d’euros i es preveu enllestir durant la tardor.

Les obres consistiran en el reforç del tram final del dic de recer del costat de la bocana amb peces d’escullera i blocs de formigó. A més, s’ha tornat a col·locar la balisa verda amb desperfectes a causa del temporal, que serveix per senyalitzar l’entrada dels vaixells al port i que és tot un emblema per a la ciutat guixolenca.

 

Foto: Agustí Ensesa