El grup de recerca VICOROB de la Universitat de Girona va realitzar proves aquest estiu al port de Sant Feliu de Guíxols per validar una estació d’aparcament de robots submarins autònoms.

Les aplicacions futures d’aquests vehicles requeriran que estiguin durant períodes llargs de temps en el fons marí i, per tant, és necessari disposar d’estacions que permetin allotjar-los. Aquestes estacions permeten que els robots romanguin segurs quan no han de realitzar cap tasca i puguin recarregar les bateries i comunicar-se mitjançant una connexió de l’estació fins a l’exterior.

Les proves

Les proves van consistir en provar els sistemes de localització del robot submarí Sparus II per localitzar l’estació i controlar acuradament la trajectòria fins a introduir-s’hi. El robot realitza tots els moviments de manera completament autònoma, utilitzant mesures acústiques que permeten localitzar l’estació.

Els resultats van ser satisfactoris i el següent pas consistirà en realitzar proves fora del port per continuar validant la tecnologia en una situació més real.

Per més informació: http://cirs.udg.edu